София, ул. Русалийски проход 15–17, вх. 3, офис 41
0888 95 28 97, 0894 399 942, info@roditeli.info

Основен курс

Основният курс се състои от 18 занятия. Всяка наша среща включва практическа част с лека гимнастика, практика на релаксация, арт-терапия, дихателни упражнения и теорeтична част.

Програма на теорeтическата част

 1. Лекарско наблюдение, медицински изследвания, пренатална диагностика. Промени в организма по време на бременността.
 2. Хранене и здравословен начин на живот по време на бременността.
 3. Особености на бременността. (Част първа) — психология на майката.
 4. Особености на бременността. (Част втора) — физиологично и психологично развитие на детето преди раждането.
 5. Юридически аспекти на бременността и майчинството.
 6. На пазар! — преглед на стоките за бременни и деца. Какво да вземем в родилния дом.
 7. Родилните домове в София. Предвестници на раждането.
 8. Физиология на раждането.
 9. Практикум "Моето раждане" - Движение и масаж по време на раждането.
 10. Практикум "Моето раждане" - Дишане и релаксация по време на раждането.
 11. Следродов период.
 12. Кърмене.
 13. Грижи за бебчето.
 14. Бебешкият сън, бебешкият плач, методи за успокоение на бебето.
 15. Периодът на захранване.
 16. Физиологично развитие на детето през първата година. Масаж и гимнастика на бебето.
 17. Първа помощ на детето.
 18. Психоемоционално развитие на детето през първата година. Игри и играчки.

Водещи: Петя Лечева, Надежда Ножарова, д-р Оля Такева и Бистра Лечева.